Cau

Dewislen

Talu eich Dyfynbris


Talu â cherdyn ar lein

Talu ar lein â cherdyn credyd neu ddebyd yw'r ffordd gyflymaf a mwyaf hwylus o dalu eich anfonebau a'ch ffioedd.

Fel arall, er mwyn talu â BACS neu Siec, gweler y Dulliau o Dalu

Beth fydd ei hangen:

  • Rhif y dyfynbris (yn dechrau gyda 6000….)
  • Cerdyn Talu Sicrhewch fod gennych gerdyn credyd/debyd wrth law i wneud taliad ar gyfer y cais yma