Ceisiadau


A ydych chi eisoes yn gwybod beth sydd ei angen arnoch? Dyma fanc defnyddiol o'n holl ffurflenni cais fel y gallwch gael gafael yn gyflym ar y rhai sydd eu hangen arnoch:

Ceisiadau

Mapiau o’n pibellau dŵr a'n carthffosydd

Lawrlwytho
144.5kB, PDF

Adeiladu dros garthffosydd, neu’n agos atynt

Lawrlwytho
6.3MB, PDF

Adeiladu dros garthffosydd, neu’n agos atynt

Lawrlwytho
65.6kB, PDF

Cysylltiadau dŵr newydd

Lawrlwytho
353.6kB, PDF

Cysylltiadau dŵr newydd - diamedr mawr (dros 63mm)

Lawrlwytho
442kB, PDF

Prif bibell ddŵr

Lawrlwytho
118.5kB, PDF

Dargyfeirio neu adael prif bibell ddŵr

Lawrlwytho
147.2kB, PDF

Cysylltiadau carthffosydd newydd

Lawrlwytho
93kB, PDF

Mabwysiadu carthffosiaeth arfaethedig

Lawrlwytho
68.7kB, PDF

Mabwysiadu carthffosiaeth bresennol

Lawrlwytho
86.3kB, PDF

Dargyfeirio, newid neu adael carthffos gyhoeddus neu gyfarpar cysylltiedig

Lawrlwytho
98.4kB, PDF

Archebu carthffos gyhoeddus a/neu ddraen ochrol

Lawrlwytho
114.2kB, PDF

 


Os nad ydych yn dymuno cyflwyno eich ffurflen ar-lein, e-bostiwch hi at
developer.services@dwrcymru.com neu postiwch hi i:

Dŵr Cymru Welsh Water

Blwch Post 3146

Linea

Fortran Road

Caerdydd

CF30 0EH

 

Os ydych yn anfon y ffurflenni atom drwy’r post, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn cynnwys eich taliad yn daladwy i Dŵr Cymru Welsh Water. Gallai costau postio anghywir olygu bod eich ffurflen gais yn cael ei dychwelyd gan Swyddfa'r Post, felly dylech wirio'r pwysau a'r costau postio ymlaen llaw.