Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Wedi’i ddiweddaru: 15:03 09 June 2023

Mae gennym broblemau ar hyn o pryd sy’n golygu na all cwsmeriaid wneud ceisiadau newydd ar-lein drwy ein porth ac rydym yn gweithio’n galed i ddatrys y broblem. Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, llenwch ein ffurflenni cais sydd ar gael yma ac anfon pob cais wedi ei lenwi i developer.services@dwrcymru.com. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Talu am ddyfynbris


Gwasanaeth Talu ar-lein y Gwasanaethau Datblygu

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd arnoch angen:

  • Rhif y Dyfynbris, sy'n rhif 10 digid

  • Rhif ffôn cyswllt

  • Cyfeiriad e-bost dilys

  • Cerdyn Credyd neu Ddebyd dilys wedi ei gofrestru yn y DU