Talu am ddyfynbris


Gwasanaeth Talu ar-lein y Gwasanaethau Datblygu

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd arnoch angen:

  • Rhif y Dyfynbris, sy'n rhif 10 digid

  • Rhif ffôn cyswllt

  • Cyfeiriad e-bost dilys

  • Cerdyn Credyd neu Ddebyd dilys wedi ei gofrestru yn y DU