Olrhain ceisiadau


Yn dod yn fuan

Yn Dŵr Cymru Welsh Water, fe ymdrechwn bob amser i wella ein perfformiad. Un o'r ffyrdd o wneud hyn yw drwy wrando ar ein cwsmeriaid a newid ein gwasanaethau yn seiliedig ar y sylwadau y maent yn eu rhoi i ni.

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i ddylunio porth newydd a fydd yn gadael i'n cwsmeriaid olrhain eu ceisiadau ar-lein. Byddwch yn gallu gweld pob un o’ch ceisiadau cyfredol ac olrhain eu cynnydd yn rhwydd.

Er ein bod ni'n dal i weithio ar ei ddatblygu ef, gellir ei ddefnyddio yn ddiweddarach eleni. Mwy yn y man!