Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Wedi’i ddiweddaru: 15:03 09 June 2023

Mae gennym broblemau ar hyn o pryd sy’n golygu na all cwsmeriaid wneud ceisiadau newydd ar-lein drwy ein porth ac rydym yn gweithio’n galed i ddatrys y broblem. Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, llenwch ein ffurflenni cais sydd ar gael yma ac anfon pob cais wedi ei lenwi i developer.services@dwrcymru.com. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Gwastraff


O gysylltiadau gwastraff i eiddo unigol i ddargyfeiriadau carthffosydd mawr, gall ein tîm o beirianwyr profiadol eich helpu.

 • Cysylltiadau carthffosydd newydd
  • Os ydych chi'n adeiladu cartref neu ddatblygiad newydd, mae'n debyg eich bod chi eisiau cysylltu ag un o'n pibellau carthffosiaeth fel y gallwn fynd â'ch dŵr gwastraff oddi yno i'w drin, ei lanhau a'i ddychwelyd i'r amgylchedd.
 • Mabwysiadu systemau carthffosiaeth arfaethedig
  • Os ydych eisiau cysylltiad carthffos newydd i eiddo arfaethedig a bod y garthffos gyhoeddus y tu allan i ffin eich eiddo, oherwydd rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae'n debyg y bydd rhaid i chi gael cytundeb mabwysiadu ar waith cyn dechrau adeiladu. Pan fydd y cytundeb mabwysiadu hwn ar waith, yna fe gewch wneud cais am gysylltiad carthffos newydd.
 • Mabwysiadu systemau carthffosiaeth presennol
  • Os oes gennych system garthffosiaeth breifat yr hoffech i ni ystyried ei mabwysiadu yn rhan o'n rhwydwaith, gallwch wneud cais am hyn yma. Pan fydd wedi ei mabwysiadu, byddwn yn gyfrifol am ei chynnal a'i chadw.
 • Dargyfeirio, newid neu adael carthffos gyhoeddus
  • Os ydych eisiau gwella neu ddatblygu'r tir yr ydych yn berchen arno, ac y byddai'r garthffosiaeth gyhoeddus yn debygol o atal neu rwystro eich datblygiad, yna mae gennych hawl i ofyn am iddi gael ei dargyfeirio, ei newid neu ei thynnu.