Nodiadau canllaw


Dyma grynodeb defnyddiol o'n holl nodiadau canllaw fel y gallwch gael gafael yn gyflym ar y rhai sydd eu hangen arnoch

Cyn cynllunio

 • Ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried adeiladu

Adeiladu dros garthffosydd, neu’n agos atynt

 • Ar gyfer unrhyw un sy'n estyn ei gartref neu adeilad ger carthffos

Taenellwyr dŵr

 • Ar gyfer unrhyw un sy'n adeiladu cartref newydd neu fflatiau yng Nghymru

Cysylltiadau dŵr newydd

 • Ar gyfer unrhyw un sydd angen cysylltiad dŵr newydd i’w eiddo

Cysylltiadau carthffos newydd

 • Ar gyfer unrhyw un sydd angen cysylltiad carthffos newydd i’w eiddo

Gosod prif bibell ddŵr eich hun

 • Ar gyfer datblygwyr sy'n dymuno adeiladu eu prif bibellau dŵr eu hunain (neu ddefnyddio sefydliad arall i wneud hyn), bydd y nodiadau canllaw hyn yn helpu datblygwyr i wneud cais am wasanaethau gosod prif bibellau dŵr
 • Nodwch: dylech ddarllen hefyd ein canllaw dylunio hunan-leyg

Archebu prif bibell ddŵr newydd

 • Ar gyfer unrhyw un sy'n adeiladu tai newydd na ellir eu cysylltu'n rhwydd â phrif bibell ddŵr sydd eisoes yn bodoli

Archebu carthffosiaeth newydd

 • Ar gyfer unrhyw un sy'n adeiladu tai newydd na ellir eu cysylltu'n rhwydd â charthffos gyhoeddus sydd eisoes yn bodoli

Dargyfeirio neu newid prif bibell ddŵr

 • Ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno tynnu neu newid y brif bibell ddŵr sydd ar ei dir

Dargyfeirio neu newid carthffosiaeth

 • Ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno tynnu neu newid y garthffosiaeth sydd ar ei dir

Mabwysiadu carthffosiaeth

 

Cynllun cymhelldal dŵr wyneb

 • Ar gyfer unrhyw un sy'n adeiladu safle newydd sydd â chynlluniau i gael gwared â dŵr wyneb o'r rhwydwaith dŵr gwastraff, efallai eich bod yn gymwys ar gyfer ein cynllun cymhelldal

Canllawiau ynghylch cysylltiadau newydd i reolwyr

Ar gyfer unrhyw reolwyr safle sy'n gweithio ar gysylltiadau newydd gyda ni

Draenio cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd yng Nghymru

 • Sut y gellir rheoli dŵr wyneb