Ein porth datblygu newydd


Yn cyflwyno ein porth ar lein newydd a gwell, a fydd yn lansio ar 12 Hydref 2020.

Yn Dŵr Cymru Welsh Water, rydyn ni'n ymdrechu i wella ein perfformiad bob un dydd. Un o'n dulliau o wneud hyn yw gwrando ar ein cwsmeriaid a newid ein gwasanaethau ar sail eu hadborth.

Ochr yn ochr ag adborth ein cwsmeriaid, rydyn ni wedi ymrwymo i wella eich profiadau... Dyma ni’n cyflwyno ein porth ar-lein newydd sydd wedi cael ei ddylunio â'ch anghenion chi mewn golwg. Rydyn ni wedi buddsoddi'n helaeth yn y system arloesol yma, a nawr, am y tro cyntaf, gallwch weld a chyflwyno ceisiadau, a thracio eu datblygiad ag un clic.

Gwyliwch ein fideo byr sy'n esbonio manteision y porth newydd:

Cwestiynau cyffredin am y porth newydd