Rheoleiddiad y dylid bod yn ymwybodol ohono


Gall adeiladu a datblygu deimlo'n gymhleth iawn weithiau oherwydd bod nifer o ofynion a rheoliadau cyfreithiol gwahanol y mae'n rhaid i chi eu bodloni.

Y newyddion da yw bod gan ein tîm wybodaeth drwyadl am y gofynion cyfreithiol a'r rheoliadau sy'n benodol i Gymru, a'r rhannau cyffiniol o Loegr a wasanaethir gennym.

Gall ein tîm arbenigol weithio'n agos gyda chi i sicrhau bod eich gwaith yn bodloni'r rheoliadau. Ar ôl i chi basio ein harolygiadau, byddwn yn cysylltu eich pibellau â'r rhwydwaith.

Dyma grynodeb defnyddiol o'r rheoliadau presennol a allai fod o ddefnydd i chi:

Generic Document Thumbnail

Cyflenwadau dŵr preifat

PDF, 228.3kB

Os oes gennych gyflaenwad dwr preifat are hyn o bryd ond yr hoffech gael prif gyflenwad dŵr.

Generic Document Thumbnail

Y Rheoliadau Dŵr

PDF, 482.9kB

Gwybodaeth i Ddatblygwyr, Dylunwyr a Gosodwyr.