Ein gwaith ar gyrff dŵr mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig


Dyma gyflwyniad i’n gwaith ar gyrff dŵr mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA).

Byddwn ni’n diweddaru’r cwestiynau cyffredin yma i rannu gwybodaeth am ein gwaith ar gyrff dŵr mewn ACA, a’n safbwynt ni o ran y rheoliadau a’r polisïau sy’n esblygu.

Dylid darllen y cwestiynau hyn ochr yn ochr â’r dogfennau isod ar y pwnc:

Frequently asked questions