Cyhoeddi canlyniadau diwedd blwyddyn Mesuriad Profiad Datblygwyr (D-MeX)


1 Tachwedd 2022

Mae ein perfformiad Lefelau Gwasanaeth 2021/22 yn dal I fod yn uchel gyda sgôr blynyddol o 99.92% (cynnydd o 2.4% o’r llynedd).

Trwy ychwanegu ein canlyniadau bodlonrwydd cwsmeriaid, mae’n rhoi sgôr perfformiad D-MeX cyffredinol i ni o 83.94% (cynnydd o 1.5% o gymharu â’r llynedd).

Diolch i chi i gyd a fu’n rhan o’r arolwg. Rydym yn parhau I wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu I ddatblygwyr yn seiliedig ar adborth a rhoddwyd sgôr cadarnhaol i fforwm datblygwyr Mehefin gan 100% o’r rhai hynny ohonoch a oedd yn bresennol.