Cyflwyno ein tîm mabwysiadu carthffosydd


27 Hydref 2020

Yn Dŵr Cymru Welsh Water, rydyn ni'n ymdrechu bob amser i wella ein perfformiad. Un ffordd o wneud hyn yw gwrando ar ein cwsmeriaid.

Mewn ymateb i adborth cwsmeriaid, ac i'n galluogi ni i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl ar gyfer ein cwsmeriaid, rydyn ni'n newid ein dulliau o brosesu cytundebau mabwysiadu carthffosydd. Am y tro cyntaf, mae gennym dîm cyfreithiol pwrpasol yn y Gwasanaethau Datblygu a fydd yn delio â chytundebau mabwysiadu. Bydd Cwmni Cyfreithwyr Hugh James yn parhau i’n cefnogi yn hyn o beth. 

Byddwch chi'n gallu rheoli eich cais trwy ein porth ar lein newydd, lle bydd ein tîm yn cysylltu â chi ynghylch unrhyw gytundebau cyfreithiol.

Rydyn ni wedi symleiddio'r broses i'w gwneud yn haws i gwsmeriaid trwy:

  • Gyflwyno un ffi sy'n cyfuno'r ffi dechnegol a'r ffi gyfreithiol
  • Rhyddhau templedi cytundebau cyfreithiol ar ein gwefan er mwyn lleihau'r amser a gymerir i anfon a llenwi cytundebau
  • Sefydlu tîm pwrpasol o fewn y Gwasanaethau Datblygu i leihau'r amser a gymerir i asesu’ch dyluniad a chwblhau'r cytundeb cyfreithiol 

Rydyn ni'n gwerthfawrogi bod y gwahaniaethau deddfwriaethol yng Nghymru a Lloegr yn gallu achosi dryswch, ond mae ein tîm pwrpasol yn y Gwasanaethau Datblygu yma i helpu.

Dyma'r ddolen i'r templedi ar gyfer cytundebau:

Lawrlwythiadau sydd ar gael

Lateral Agreement

Lawrlwytho
241.4kB, PDF

Lite Agreement

Lawrlwytho
286.8kB, PDF

Full Agreement

Lawrlwytho
349.9kB, PDF

Cwrdd â'r tîm:

Julian Hill

Rheolwr hunan-osod

Henry Jones-Hughes

Huwch beirianwyr mabwysiadu'n

Huw Williams

Huwch beirianwyr mabwysiadu'n

Brian Phillips

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Clive McDowell

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Gregg Botchett

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Bryn Roberts

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

David Jones

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Jason Buckley

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Matthew Davies

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Nick Tombs

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Scott Parker

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Tim Hatton

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Hannah Juhlke

Swyddog Cyfreithiol

Holly Corlett

Swyddog Cyfreithiol

Mohammad Mohsen

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Joshua Clarida-Royle

Joshua Clarida-Royle

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Llyr Johnson

Llyr Johnson

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Zac Christoph

Zac Christoph

Peirianwyr datblygu'r rhwydwaith

Sheekilah Jones

Sheekilah Jones

Swyddog Cyfreithiol

Os oes unrhyw ymholiadau neu gwestiynau gennych am y tîm cyfreithiol newydd, neu am y broses, cysylltwch â ni trwy ffonio 0800 917 2652 neu trwy fynd i developer.services@dwrcymru.com