Helpu chi i
ymuno â'n rhwydwaith.

Dim ots a ydych chi'n berchennog tŷ sy'n ehangu eich cartref, yn adeiladwr ag ambell i eiddo newydd, neu'n ddatblygwr â safle o adeiladau newydd, gallwn ni eich helpu chi i gysylltu â'n rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth wrth amddiffyn ein hasedau.

Ein porth datblygu newydd

Rydyn ni wedi lansio ein porth datblygu newydd arloesol.

Mae rhagor o fanylion yma

Newyddion COVID-19

Yn sgil y sefyllfa sydd ohoni ar draws y DU mewn perthynas â lledu Covid-19 (y coronafeirws), ein blaenoriaeth yw amddiffyn iechyd a lles ein cydweithwyr, ein cwsmeriaid a’r cymunedau a wasanaethwn.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

Rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i gynnal gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid datblygu, gyda sawl aelod o’n tîm bellach yn gweithio gartref. Ar hyn o bryd, mae’r effaith ar ein gwasanaethau’n gyfyngedig. Fodd bynnag, rydyn ni’n monitro digwyddiadau’n ofalus fel y gallwn gymryd unrhyw gamau angenrheidiol a rhannu unrhyw newyddion â chwsmeriaid.

Yn amlwg, mae hi’n gyfnod ymestynnol iawn, ond gallwn eich sicrhau chi ein bod ni’n gwneud popeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol ar eich cyfer. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, croeso i chi gysylltu â ni yn developer.services@dwrcymru.com neu ffonio 0800 917 2652.

Ddim yn siwr beth sydd ei angen arnoch?

Gallwn ni fod o gymorth.

Mae gennym ni lawer o wybodaeth ar y gwahanol gysylltiadau a'r ceisiadau y gallai fod eu hangen arnoch.

Gweld ein ceisiadau

A ydych chi'n adeiladu eich tŷ eich hun?

Neu efallai eich bod chi'n gweithio ar ddatblygiad tai? P'un a ydych yn adeiladwr am y tro cyntaf sy’n gweithio i adnewyddu un cartref presennol, neu’n ddatblygwr gyda safle sy’n cynnwys nifer o adeiladau newydd, gallwn eich helpu chi i gysylltu â'n rhwydweithiau dŵr a charthffosydd.

Gorau po gyntaf y byddwch yn ein cynnwys ni yn y broses.